04 Jun
04Jun


Juni 2016 valde UK genom en folkomröstning att lämna EU. Just nu pågår förhandlingar om hur utträdet ur EU kommer ske.


Vad vet man?

Många spekulerar om vad som kommer hända i och med Brexit men just nu vet ingen riktigt vad konsekvenserna kommer att bli. Det många tror i första hand kommer påverkas negativt för UK är de handelsavtal som finns med andra länder. 

När det är politiskt oroligt tenderar människor att bli lite mer passiva, man sitter stilla och väntar ut dramat. Vi tror att många kommer vänta med att köpa egna bostäder och istället hellre välja att hyra. Om färre köper bostäder så kan bostadspriserna komma att gå ner. De som ändå måste sälja sin bostäder riskerar att få mindre betalt. Banker och experter tror att bostadspriserna kan dippa med så mycket som 20-30% under en kortare period. 


Hur påverkar det oss?

När vi och andra som investerar i fastigheter i UK analyserar Brexit så har vi svårt att se att det skulle påverka oss negativt.

Det bästa vi kan göra just nu är att behålla fastigheter och hyra ut dem. När och om priserna dippar så uppstår ett kanonläge för att göra nya investeringar. Priserna går ner men hyrorna fortsätter vara desamma, vilket gör att vi får bättre avkastning på varje investerat pund.  

Den främsta risken vi ser är en orolig valutakurs. Detta kan påverka oss när vi ska göra överföringar av kapital mellan UK och Sverige. För att våra investerare ska känna sig trygga tar vi på Anjamo Invest Ltd på oss valutarisken, eftersom alla våra lån tecknas i SEK.  

Även om det kan kännas otryggt med Brexit så får man också se vilka möjligheter som öppnar sig. Eftersom vår huvudstrategi är att köpa bostäder med ett lågt marknadsvärde för att hyra ut ser det onekligen ljust ut! Vi följer utvecklingen med Brexit noga och anpassar oss efter vilka möjligheter som finns. 
Kontakta oss om du vill veta mer eller diskutera Brexit och fastighetsinvesteringar.


 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.