19 Jan
19Jan

Att investera i fastigheter är ett bra verktyg för att sätta sina pengar i arbete. Fördelarna med att investera i fastigheter är att risken är relativt begränsad, det finns en stor möjlighet till hävstång och avkastningen är jämn över tid.

Några andra fördelar:

  • Ett tryggt boende och tak över huvudet är något alla önskar
  • Tack vare hyresintäkterna uppnås en stabil avkastning som också är relativt förutsägbar
  • Fastigheter är relativt lätt att sätta sig in i, räkna på och förstå. Det är något som finns "på riktigt"
  • Det kan vara en helt passiv inkomst, beroende på upplägg och vilja
  • Fastigheter är oberoende av börsens svängningar, och därmed ett bra komplement till mer riskfyllda investeringar
  • De genererar en högre avkastning än t ex statsobligationer samtidigt som du har mer kontroll
  • Om inflationen går upp utgör realtillgångar ett bra skydd eftersom hyrorna och därmed fastighetsvärdena höjs när priserna ökar
  • Det är en långsiktig investering
  • Bostadsbristen är ett skäl att se positivt på fastighetsinvesteringar


Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.