Investera med oss!


För att kunna genomföra fler projekt behöver vi mer kapital, det är här du kan hjälpa oss & vi kan hjälpa dig!

I varje projekt behöver vi finansiering både till köpeskillingen och renoveringen, då det går snabbast & smidigast att göra ett kontantköp för de strategier vi tillämpar. När vi insåg att det finns många runtomkring oss som är intresserade av att få avkastning på sina pengar samtidigt som vi har ett lånebehov under en viss period tog det inte lång tid innan polletten trillade ner! Vilken bra kombo! 

Vem kan investera med oss?

Du behöver ingen speciell förkunskap för att kunna investera med oss. Upplägget är ett lån till vårt företag, istället för att låna från ett låneinstitut lånar vi från dig. Det upprättas ett låneavtal och precis som ett banklån ska detta lån betalas tillbaka enligt lånevillkoren, oavsett utfall i projektet. Du vet alltså i förväg vilken avkastning du kommer få på dina utlånade pengar. Lånet tecknas i SEK, vilket innebär att vi även står för valutarisken. Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att investera med oss!

Vi är inga finansiella rådgivare, så vi kan inte ge några rekommendationer om hur just du ska agera. Det vi dock vill poängtera är att du inte ska investera pengar som du kan komma behöva under låneperioden, eftersom de kommer vara låsta i projektet.


Belopp, tid och avkastning

Eftersom varje projekt är unikt är det svårt att säga exakt hur nästa projekt kommer se ut, men med de små och säkra projekten vi gör idag så kommer uppläggen vara ganska lika. Lägsta belopp att investera är som standard 100.000 kr och löptiden ungefär 12-18 månader. Som exempel på avkastning erbjuder vi i Nottinghamprojektet en ränta på 6% per år medans vi i Cambridgeprojektet erbjuder en ränta på 10% för hela låneperioden, som blir som längst 18 månader.


Återbetalning

Om det är en fastighet vi ska behålla för uthyrning sker återbetalningen till investerarna då renoveringen är klar och vi har fått banklånet på fastigheten utbetalt. Det kan även finnas möjlighet att stanna kvar i några år och få en löpande avkastning. 

Om det är en fastighet som ska säljas sker återbetalningen då fastigheten blivit såld och köpeskillingen kommit oss tillhanda.

Såklart finns det även möjlighet att rulla pengarna och den tillkomna räntan vidare in i ett nytt projekt för att kunna få ränta-på-ränta effekt! 


Vill du bli VIP?

När det kommer en spännande möjlighet måste vi kunna agera snabbt. För att kunna veta hur mycket kapital vi har tillgång till har vi skapat en VIP-lista med investerare som är beredda att hoppa på nästa projekt. Vill du veta mer om vad det innebär att stå med på denna lista? Hör av dig så berättar vi! Klicka här