Vi köper fastigheter där det finns en möjlighet att addera värde. När jobbet är klart har vi en totalrenoverad fastighet som blir ett tryggt & fint hem för en familj som vill äga sitt boende.

Att köpa - renovera - sälja kallas för att göra en flip. Det kan göras på lite olika sätt, exempelvis:

  • Med ett hus som är i väldigt dåligt skick, som behöver en ordentlig renovering. 
  • Med ett hus där vi genom att ändra på planlösningen kan addera ett rum, och på så sätt öka värdet.
  • I en marknad med snabbt stigande priser, då kan det räcka med att köpa och hålla huset något år och sedan sälja.

                                          

Vi gillar att ta oss an hus i dåliga skick och väcka dem till liv igen, så att de kan bli någons hem. Då känns det som att vi gör skillnad och skapar ett mervärde!

När vi letar efter objekt är kriteriet att de ska ge en kalkylerad avkastning på minst 20% av investerat kapital vid en försäljning. Denna avkastning delar vi sedan lika på med investerarna. Investerarna står för kapitalet och vi för tiden, kunskapen, kontakterna, utförandet och risken. Om det inte går som planerat i projektet, är det vår del av avkastningen som minskar, eftersom det är ett låneavtal som tecknas till en förutbestämd ränta.